طالع بینی نام و نام خانوادگی حروف ابجد

براي گرفتن اين فال اعداد نام و نام خانوادگي خود را در کنار هم بنويسيد سپس عدد مربوط به هر حرف را طبق جدول زير ، در زير آن قرار  دهيد سپس اعداد ياداشت شده را باهم جمع کنيد. برای یادگیری این عمل به مثال زیر جدول توجه کنید :  

براي اين منظور به مثال زير توجه کنيد:

فرض كنيم نام شما (حسين) و نام فاميل شما (كريمي) باشد. ابتدا حروف اين نام را جداگانه مينويسيم و سپس براساس ابجد صغير اعداد اين حروف را زير آنها نوشته جمع مي‎كنيم :
 

 

سپس يکان و دهگان عدد حاصل از مجموع اعداد تاريخ تولد خود ، که عددي دو رقمي  مي باشد را براي به دست آوردن عدد نهايي به صورت با هم جمع کنيد :

  

در نتیجه عدد سه عدد نام و نام خانوادگي شماست. 

 

تذكر مهم
اعداد تاريخ تولد و همين طور اعداد حروف نام و نام فاميل را بايستي آنقدر با هم جمع كنيم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماييم .

گاه ممكن است عدد به دست آمده از عدد نام و نام فاميل يكي باشد. مثلاً هر دو (1) يا (2) يا (3) يا (4) و .... باشد. در اين صورت اين دو عدد را با هم جمع كرده و طالع به دست آمده را مطالعه نماييد .
  

پس از محاسبه عدد ، مي ‎توانيد خصوصيات مربوط به هر عدد را با توجه به جدول زير مطالعه نماييد .
 

خصوصیات عدد 1 خصوصیات عدد 2 خصوصیات عدد 3 خصوصیات عدد 4 خصوصیات عدد 5 خصوصیات عدد 6
خصوصیات عدد 7 خصوصیات عدد 8 خصوصیات عدد 9 خصوصیات عدد 10 خصوصیات عدد 11 خصوصیات عدد 12
  

کلیه حقوق و امتیازات مادی و معنوی مجله اینترنتی تم كده می باشد.
طراحی و برنامه نویسی : گروه طراحی تم كده